Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 135 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 135

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 135

Orgán kontroly může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou
osobu, aby se v určené lhůtě dostavila k orgánu kontroly a předložila
doklady potřebné k provedení kontroly; kontrolovaná osoba je povinna
této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí
brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800248