Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 137 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 137

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 137

Provádí-li orgán kontroly kontrolu na základě písemného podnětu nebo
podnětu učiněného ústně do protokolu, informuje písemně o způsobu a
výsledcích kontroly toho, kdo podnět podal, je-li znám. Jedná-li se o
podnět ke kontrole z důvodu diskriminace, má v podnětu označená
diskriminovaná fyzická osoba právo vyjádřit se k obsahu podnětu a ke
skutečnostem zjištěným orgánem kontroly.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800250