Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 147 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 147

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 147

Na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru a
zaměstnanců obce zařazených do obecní policie se nevztahují ustanovení
§ 35, 80 a 81; povinnosti uvedené v § 35 a 81 se nevztahují na Český
báňský úřad a obvodní báňské úřady ^70), pokud jde o zaměstnávání
báňských inspektorů. Ustanovení § 35 se nevztahuje na vedoucí pracovní
místa obsazovaná jmenováním ^71).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800262