Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 147a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 147a

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 147a

(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v úřadech práce jsou
povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili
při plnění pracovních povinností nebo v souvislosti s ním. Tato
povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu. Povinnosti
mlčenlivosti je může zbavit ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají,
nebo ve veřejném zájmu ředitel příslušného úřadu práce. Tímto
ustanovením není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům
příslušným podle zvláštních právních předpisů ^71a).

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje rovněž na zaměstnance státu
zařazené k výkonu práce v celních úřadech, kteří vykonávají kontrolu
podle tohoto zákona, s tím, že povinnosti mlčenlivosti je může ve
veřejném zájmu zbavit vedoucí příslušného celního úřadu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800263