Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 147b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 147b

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 147b

Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další právnické a fyzické
osoby sdělují na výzvu příslušného úřadu práce bezodkladně a bezplatně
údaje rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
pro nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
její výši nebo výplatu, pro poskytování příspěvku v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, pro povolení k zaměstnání cizince, pro výkon
umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte a pro
kontrolní činnost; mohou tak učinit způsobem umožňujícím dálkový
přístup.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800264