Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - 1 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » 1

1

Nařízení Rady EEC 1408/71 z 14. června 1971 o aplikaci soustav
sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné
a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady EEC 574/72 z 21. března 1972 stanovující postup provádění
Nařízení EEC 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby
zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky
pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady EEC 1612/68 z 15.
října 1968 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700001