Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - HLAVA DEVÁTÁ - POHŘEBNÉ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » HLAVA DEVÁTÁ - POHŘEBNÉ

POHŘEBNÉ

Paragrafy:   § 47   § 48  

§ 47

Podmínky nároku na pohřebné

(1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo

b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte,
jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§ 3)
na území České republiky.

(2) Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka
jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok
na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního
předpisu ^48a).

§ 48

Výše a výplata pohřebného

(1) Výše pohřebného činí 5000 Kč.

(2) Pohřebné se vyplatí jednorázově.


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST TŘETÍ - DÁVKY ›  HLAVA DEVÁTÁ - POHŘEBNÉ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700133