Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Díl druhý - Přechod nároku na dávky 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Díl druhý - Přechod nároku na dávky

Přechod nároku na dávky

Paragrafy:   § 55   § 56  

§ 55

Nárok na dávky nelze postoupit ani dát do zástavy.

§ 56

(1) Zemřela-li oprávněná osoba po uplatnění nároku na dávku, vstupují
do dalšího řízení o dávce a nabývají nárok na částky splatné do dne
smrti oprávněné osoby stejným dílem osoby, k nimž bylo přihlíženo při
stanovení rozhodného příjmu podle § 7, jde-li o dávky poskytované v
závislosti na výši příjmu, a v ostatních případech osoby uvedené v § 7
odst. 2.

(2) Byla-li dávka přiznána před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se
splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby,
stejným dílem osobám uvedeným v odstavci 1.

(3) Nároky na dávky podle tohoto zákona nejsou předmětem dědictví.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700182