Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Paragrafy:   § 80   § 81  

§ 80

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 117/1966 Sb., o některých důsledcích zanedbávání péče o
děti, ve znění zákona č. 99/1972 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.

2. Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění České a
Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím
příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb.,
zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č.
37/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 183/1994 Sb.

3. Zákonné opatření Předsednictva České národní rady č. 229/1990 Sb., o
určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k
výplatě státního vyrovnávacího příspěvku, ve znění zákona České národní
rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 183/1994 Sb.

4. Zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č.
117/1992 Sb.

5. Čl. VI zákona č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České
národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé
navazující zákony.

6. Zákon č. 197/1993 Sb., o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti.

7. Zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, ve znění zákona č.
109/1995 Sb.

8. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 106/1979
Sb., kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování
některých sociálních dávek na děti.

9. Nařízení vlády č. 154/1993 Sb., o zvýšení některých sociálních
dávek.

10. Nařízení vlády č. 336/1993 Sb., kterým se zvyšují částky životního
minima a některé sociální dávky.

11. Nařízení vlády č. 143/1994 Sb., o zvýšení rodičovského příspěvku a
podpory při narození dítěte.

12. Vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování
přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984
Sb., vyhlášky č. 147/1988 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., zákona České
národní rady č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb. a vyhlášky č.
311/1993 Sb.

13. § 5 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a
Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů
vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, ve znění
zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.

14. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.
235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření Předsednictva
Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím
příspěvku, ve znění vyhlášky č. 313/1990 Sb., zákona č. 245/1991 Sb.,
zákona č. 578/1991 Sb., vyhlášky č. 27/1993 Sb., zákona České národní
rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 183/1994 Sb.

15. Vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady
nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku.

§ 81

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1995, s výjimkou § 17 až 29
a § 80 bodů 1 až 3, 7, 12 až 15, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna
1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700108