Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Oddíl 2 - Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Oddíl 2 - Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

Paragrafy:   § 65b  

§ 65b

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že nesplní povinnost sdělit podle § 63 odst. 1 bezplatně
údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo
výplatu.

(2) Je-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba příjemcem
dávky, dopustí se správního deliktu, jestliže nesplní ohlašovací
povinnost uvedenou v § 61 odst. 1 nebo nesplní povinnost vyhovět výzvě
podle § 61 odst. 2.

(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 250 000
Kč.


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH ›  HLAVA DRUHÁ -  ›  Díl čtvrtý - Správní delikty ›  Oddíl 2 - Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700208