Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - 1d 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » 1d

1d

§ 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. § 66 až 68 zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a
zákona č. 379/2007 Sb. § 87g a 87h zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700005