Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - 10 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » 10

10

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol
(školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990
Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993
Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č.
49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.

Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993
Sb., zákona č. 46/1994 Sb. a zákona č. 192/1994 Sb.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700028