Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - 19g 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » 19g

19g

§ 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 362/2002 Sb., o postupech při
provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních
úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700044