Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - 21b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » 21b

21b

Například § 251 a násl. občanského soudního řádu, § 78 správního
řádu, § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700048