Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - 49 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » 49

49

§ 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb. Zákon ČNR č. 114/1988 Sb.,
o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním
zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb., zákona ČNR č.
210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 459/1990 Sb.,
zákona ČNR č. 9/1991 Sb., zákona ČNR č. 144/1991 Sb., zákona ČNR č.
582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu
Ústavního soudu ČR č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č.
238/1995 Sb.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700092