Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - 54b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » 54b

54b

Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního
zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich
rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.

Nařízení Rady (EEC) 574/72 stanovující postup provádění

Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení
na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné
příslušníky pohybující se v rámci Společenství.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700100