Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 2a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 2a

§ 2a

(1) Orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu
podle tohoto zákona, jsou

a) úřady práce a Úřad práce hlavního města Prahy (dále jen „úřad
práce“),

b) krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský
úřad“).

(2) Státní správu podle tohoto zákona vykonává též Ministerstvo práce a
sociálních věcí.

(3) Výkon působnosti krajských úřadů podle tohoto zákona je výkonem
přenesené působnosti.

(4) Státní sociální podporu podle tohoto zákona provádějí

a) úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním
předpisem ^1a),

b) krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do
správního obvodu krajského úřadu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700111