Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 4 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 4

§ 4

Příjem rozhodný pro přiznání dávky uvedené v § 2 písm. a) se stanoví
jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období
(dále jen "rozhodný příjem"). Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví
jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a
osob s ní společně posuzovaných.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700113