Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 6 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 6

§ 6

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je

a) u přídavku na dítě kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku,
do něhož spadá počátek období od 1. října do 30. září následujícího
kalendářního roku, v němž před počátkem uvedeného období je třeba podle
§ 51 prokázat rozhodný příjem,

b) u sociálního příplatku a příspěvku na bydlení období kalendářního
čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na
výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700115