Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 8 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 8

§ 8

Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši

(1) Pro nárok na dávky nebo jejich výši se částkou životního minima
rozumí částka životního minima stanovená zákonem o životním a
existenčním minimu ^8 ^8 ^8). Závisí-li stanovení částky podle věty první na
počtu osob, berou se v úvahu osoby společně posuzované uvedené v § 7.
Nestanoví-li tento zákon jinak, rozumí se částkou životního minima
posuzované osoby částka, která by příslušela této osobě též s ohledem
na pořadí osoby při posuzování podle zákona o životním a existenčním
minimu ^8 ^8 ^8).

(2) Závisí-li nárok na dávku nebo její výše na životním minimu dítěte,
rozumí se částkou životního minima dítěte částka životního minima
nezaopatřeného dítěte stanovená ve druhém nebo dalším pořadí (dále jen
"částka životního minima dítěte").

(3) Věk dítěte rozhodný podle zákona o životním a existenčním minimu ^8 ^8 ^8)
pro stanovení částek podle odstavce 1 je věk, kterého dítě dosáhne v
kalendářním měsíci, za který dávka náleží.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700117