Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 9 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 9

§ 9

Nepříznivý zdravotní stav

(1) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona
považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy
má trvat déle než jeden rok.

(2) Jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu činí
stupeň zdravotního postižení

a) od 20 % do 49 %, považuje se nezaopatřené dítě za dlouhodobě
nemocné,

b) od 50 % do 79 %, považuje se osoba za dlouhodobě zdravotně
postiženou,

c) od 80 % do 100 %, považuje se osoba za dlouhodobě těžce zdravotně
postiženou.

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou klasifikaci
zdravotního postižení podle stupňů (odstavec 2) a způsob jejich
posuzování.

(4) Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona podle odstavců
1 a 2 upravuje zvláštní zákon. ^9)Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700118