Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 19 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 19

§ 19

Výplata přídavku na dítě

(1) Přídavek na dítě náležející zletilému nezaopatřenému dítěti se
vyplácí tomuto dítěti, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Přídavek na dítě náležející nezletilému nezaopatřenému dítěti se
vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření, a to do konce
kalendářního měsíce, v němž nezaopatřené dítě dovršilo zletilosti.
Přídavek na dítě se zletilému nezaopatřenému dítěti vyplácí od splátky
přídavku na dítě náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci,
v němž dovršilo zletilosti. Přídavek na dítě se zletilému
nezaopatřenému dítěti vyplácí v hotovosti, pokud toto dítě nesdělí jiný
způsob výplaty. Má-li nezletilé nezaopatřené dítě v přímém zaopatření
více osob, vyplácí se přídavek na dítě osobě určené na základě dohody
těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí úřad práce, který o
přídavku na dítě rozhoduje, které z těchto osob se bude přídavek na
dítě vyplácet.

(3) Je-li nezletilé nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření (§ 7
odst. 4 věta druhá) ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež,
vyplácí se přídavek na dítě tomuto ústavu (zařízení). Pokud doba pobytu
nezletilého nezaopatřeného dítěte v ústavu (zařízení) pro péči o děti
nebo mládež, v němž je dítě v plném přímém zaopatření, byla přerušena
na dobu zahrnující celý kalendářní měsíc, vyplatí ústav (zařízení)
přídavek na dítě osobě, která má dítě, jemuž tento přídavek náleží, po
tuto dobu v přímém zaopatření. V době přerušení pobytu platí pro
výplatu přídavku na dítě odstavec 2 obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700136