Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 21 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 21

§ 21

(1) Výše sociálního příplatku činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi
částkou životního minima nezaopatřeného dítěte nebo součtem částek na
osobní potřeby nezaopatřených dětí, je-li takových dětí v rodině více,
a částkou určenou jako podíl, v jehož čitateli je součin částky na
osobní potřeby uvedeného dítěte nebo uvedených dětí a rozhodného příjmu
rodiny a ve jmenovateli součin částky životního minima rodiny a
koeficientu 2,00.

(2) Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení
podílu podle odstavce 1, nedosahuje částky životního minima rodiny,
započítává se pro stanovení výše sociálního příplatku jako rozhodný
příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny. Při
stanovení životního minima podle předchozí věty se ke zvýšení částek
podle § 22 odst. 1 a 2 nepřihlíží.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700138