Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 25 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 25

§ 25

Náklady na bydlení

(1) Náklady na bydlení tvoří

a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné a náklady za
plnění poskytované s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do
nájemného,

b) u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí
za kalendářní měsíc:

+------------------------------+--------------+
| Počet osob v rodině podle | Kč |
| § 7 odst. 6 | |
+------------------------------+--------------+

| jedna | 999 |
+------------------------------+--------------+
| dvě | 1 367 |
+------------------------------+--------------+
| tři | 1 788 |
+------------------------------+--------------+
| čtyři a více | 2 156 |
+------------------------------+--------------+


c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu,
vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva;
náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:

+------------------------------+--------------+
| Počet osob v rodině podle | Kč |
| § 7 odst. 6 | |
+------------------------------+--------------+
| jedna | 598 |
+------------------------------+--------------+
| dvě | 818 |
+------------------------------+--------------+
| tři | 1 070 |
+------------------------------+--------------+
| čtyři a více | 1 322 |
+------------------------------+--------------+


(2) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví
jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející
kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje,
popřípadě nárok na dávku uplatňuje.

(3) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se
započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto
kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období
doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za
které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního
čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako
přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení
v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v
případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní
čtvrtletí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700142