Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 27 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 27

§ 27

Výše příspěvku na bydlení

(1) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi
normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným
koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

(2) Pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na
bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na
bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na
území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

(3) Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení výše
příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny,
započítává se pro stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný
příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny.

nadpis vypuštěnAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700144