Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 28 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 28

§ 28

Vláda nařízením stanoví vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince
následujícího kalendářního roku výši

a) nákladů srovnatelných s nájemným podle sdělení Českého statistického
úřadu o imputovaném nájemném,

b) částek, které se započítávají za pevná paliva podle změny
spotřebitelských indexů pevných paliv,

c) částek normativních nákladů na bydlení podle nárůstu nájemného a
nákladů srovnatelných s nájemným a změny indexů spotřebitelských cen
pro část nákladů na bydlení uvedených v § 25 odst. 1 písm. c),
popřípadě rozdělení obcí podle počtu obyvatel pro stanovení
normativních nákladů na bydlení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700145