Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 32 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 32

§ 32

Výše rodičovského příspěvku

(1) Výše rodičovského příspěvku činí

a) 11 400 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře,

b) 7 600 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v základní výměře,

c) 3 800 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře,

d) 3 000 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v nižší výměře.

(2) Zanikl-li podle § 30a odst. 4 nárok na rodičovský příspěvek proto,
že se nejmladším dítětem v rodině stalo jiné dítě, náleží rodičovský
příspěvek v kalendářním měsíci, v němž vznikl nárok, ve výši, která
náleží z důvodu péče o dítě, které se stalo nově nejmladším v rodině,
není-li v § 30 odst. 4 stanoveno jinak.

(3) Pokud rodiči pobírajícímu rodičovský příspěvek tato dávka náleží z
důvodu péče o dítě, kterému náleží příspěvek na péči, tak v kalendářním
měsíci, za který náleží příspěvek na péči aspoň po část měsíce, náleží
rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku podle
odstavce 1, nejméně však ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem
podle odstavce 1 a příspěvkem na péči, je-li příspěvek na péči nižší
než polovina rodičovského příspěvku. Vznikne-li nárok na příspěvek na
péči za dobu, po kterou rodiči náležel rodičovský příspěvek ve výši
podle odstavce 1, vzniká na rodičovském příspěvku za toto období
přeplatek ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem podle odstavce 1
a jeho výší podle předchozí věty; obdobně dojde k přeplatku při zvýšení
výše příspěvku na péči za dobu, za kterou rodičovský příspěvek náležel
ve vyšší výši, než činí polovina rodičovského příspěvku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700151