Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 37 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 37

§ 37

(1) Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé dítě
svěřené do pěstounské péče.

(2) Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející podle odstavce 1
činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima dítěte a
koeficientu 1,40; jde-li o nezaopatřené dítě, použije se koeficient
2,30.

(3) Při stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle odstavce
2 se částka životního minima dítěte násobí, jde-li o dítě

a) dlouhodobě nemocné, koeficientem 2,35,

b) dlouhodobě zdravotně postižené, koeficientem 2,90,

c) dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,10.

(4) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je
dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo
mládež (§ 7 odst. 4 věta druhá) nebo v péči jiné osoby na základě
rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči
rodičů (§ 7 odst. 11) nebo v péči osoby uvedené v § 7 odst. 12.

(5) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle odstavce 1 se
vyplácí pěstounovi.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700162