Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 38 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 38

§ 38

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který náležel podle § 37
odst. 1 ke dni dosažení zletilosti dítěte, se zachovává i po dosažení
zletilosti dítěte, nejdéle však do 26. roku jeho věku, jde-li o
nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své
potřeby ^7) s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem.
Příspěvek náležející dítěti podle předchozí věty se vyplácí tomuto
dítěti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700163