Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 40 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 40

§ 40

Odměna pěstouna

(1) Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má pěstoun, kterému bylo
svěřeno dítě do pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte a poté po
dobu, po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek
na úhradu potřeb dítěte. Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má i
pěstoun, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno do pěstounské péče, nemá
nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod
z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený
příspěvek.

(2) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc za každé dítě svěřené
do pěstounské péče součin částky životního minima jednotlivce a
koeficientu 1,00.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700165