Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 40b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 40b

§ 40b

Podmínky nároku na odměnu pěstouna

(1) Vykonává-li pěstoun pěstounskou péči v zařízeních pro výkon
pěstounské péče a je mu proto poskytována odměna za výkon pěstounské
péče podle zvláštních právních předpisů, ^49a) odměna pěstouna podle §
40 a 40a nenáleží.

(2) Je-li dítě svěřené pěstounovi v plném přímém zaopatření ústavu
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež (§ 7 odst. 4 věta druhá) nebo v
péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření
dítěte do péče nahrazující péči rodičů (§ 7 odst. 11 a 12), odměna
pěstounovi za péči o tyto děti podle § 40 odst. 1 nenáleží a k těmto
dětem se nepřihlíží při stanovení odměny podle § 40a.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700167