Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 41 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 41

§ 41

Příspěvek při převzetí dítěte

(1) Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má pěstoun, který převzal
dítě do pěstounské péče; příspěvek při převzetí dítěte, jde-li o totéž
dítě, náleží jen jednou.

(2) Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku

a) do 6 let, 8 000 Kč,

b) od 6 let do 15 let, 9 000 Kč,

c) od 15 let do 18 let, 10 000 Kč.

(3) Příspěvek při převzetí dítěte se vyplatí jednorázově.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700168