Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 45 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 45

§ 45

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče

(1) Nárok na porodné má ode dne převzetí dítěte rovněž osoba, která
převzala dítě do jednoho roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči
rodičů. Porodné při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží jen
jednou.

(2) Nárok na porodné podle odstavce 1 náleží i v případě, že před
převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na
porodné matce nebo otci dítěte podle § 44.

(3) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje
dítě osvojené a dítě, jež bylo převzato do této péče na základě
rozhodnutí příslušného orgánu.

(4) V případě svěření dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů
manželům náleží porodné jen jednomu z manželů určenému na základě
dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí orgán, který o porodném
rozhoduje, kterému z manželů se porodné přizná.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700174