Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 52 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 52

§ 52

Změní-li se v období, na něž byla dávka přiznána, okruh společně
posuzovaných osob nebo jiné skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku
nebo její výši, posoudí se nově nárok na dávku a její výši ke dni, ke
kterému k takové změně došlo. Pro změnu dávky a její výplatu platí § 53
odst. 3.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700187