Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 63a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 63a

§ 63a

Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob

(1) Jestliže další fyzická nebo právnická osoba (§ 63 odst. 1)
nepředložily na výzvu orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro
nárok na dávku, její výši nebo výplatu nebo jestliže tyto údaje byly
nesprávné, a v důsledku toho vznikl přeplatek na dávce, jsou další
fyzické nebo právnické osoby povinny jej nahradit. Ustanovení § 62
odst. 4 a 5 a odst. 6 věta první platí zde obdobně. Věta první se
vztahuje i na státní orgány, jde-li o plnění jejich povinností podle §
63 jako zaměstnavatele osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši dávky
zjišťují.

(2) Jestliže přeplatek na dávce způsobily osoby uvedené v odstavci 1 a
osoby uvedené v § 61, odpovídají úřadu práce, který dávku vyplatil, za
vrácení přeplatku na dávce společně a nerozdílně. Ustanovení § 62 odst.
3 věta druhá a třetí a odst. 4 a 5 platí zde obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700203