Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 66 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 66

§ 66

Orgány rozhodující o dávkách

(1) O dávkách rozhodují úřady práce.

(2) Místní příslušnost úřadu práce se řídí místem, kde je oprávněná
osoba hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních předpisů, pokud tento
zákon nestanoví jinak (§ 3).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700215