Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 69 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 69

§ 69

Vydávání rozhodnutí

(1) Písemné rozhodnutí se vydává jen v případě, že

a) dávka nebyla přiznána vůbec nebo v požadovaném rozsahu,

b) dávka byla odejmuta,

c) výplata dávky byla zastavena, nejde-li o případ uvedený v § 51 odst.
1 a 2 a § 58 odst. 2,

d) jde o přeplatek na dávce, s výjimkou případu uvedeného v § 62 odst.
5,

e) přichází v úvahu více oprávněných a úřad práce rozhoduje o tom, komu
se bude dávka vyplácet, bude-li úřad práce rozhodovat podle § 7 odst. 7
nebo o zvláštním příjemci podle § 59,

f) se rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 3,

g) jde o zamítnutí volby nároku rodiče na rodičovský příspěvek podle §
30 a 30a.

(2) Proti rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3
odst. 3 se nelze odvolat ani je nelze přezkoumat mimo odvolací řízení.

(3) O změně péče o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek podle
§ 30 odst. 4 rozhoduje úřad práce usnesením, které se poznamenává do
spisu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700221