Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 70a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 70a

§ 70a

Vyhotovování písemností

Při vyhotovení oznámení a dalších písemností s použitím automatizované
výpočetní techniky mohou být tato oznámení a další písemnosti vydány s
předtištěným razítkem úřadu a s předtištěným jménem, příjmením a funkcí
oprávněné osoby. Předchozí věta neplatí, jde-li o vyhotovení a vydání
rozhodnutí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700223