Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 71 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 71

§ 71

nadpis vypuštěn

(1) Rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona ve správním řízení úřady
práce přezkoumává krajský úřad.

(2) Odvolání nemá odkladný účinek.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700224