Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 73 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 73

§ 73

V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle obecných předpisů o
správním řízení, ^22) pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700227