Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 73b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 73b

§ 73b

Krajské úřady na úseku statní sociální podpory poskytují úřadům práce
odbornou a metodickou pomoc a vykonávají kontrolu jejich činností ve
státní sociální podpoře; pro kontrolu nad činností úřadů práce ve
státní sociální podpoře se přiměřeně použije ustanovení zákona o
krajích (krajské zřízení) o kontrole přenesené působnosti obcí a zákona
o hlavním městě Praze o kontrole přenesené působnosti úřadů městských
částí a další působnosti při výkonu přenesené působnosti úřadů
městských částí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700229