Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 74 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 74

§ 74

(1) Pro nároky na

a) rodičovský příspěvek podle zákona o rodičovském příspěvku, ^23)

b) zaopatřovací příspěvek podle zákona o sociálním zabezpečení, ^24 ^24 ^24 ^24 ^24)

c) příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna podle zákona o
pěstounské péči, ^25)

d) podporu při narození dítěte a pohřebné podle předpisů o nemocenském
pojištění, ^26 ^26 ^26) zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách ^27 ^27 ^27) a
zákona o sociálním zabezpečení, ^24 ^24 ^24 ^24 ^24)
které vznikly před 1. říjnem 1995, jde-li o nároky uvedené v písmenech
a) a d), nebo před 1. listopadem 1995, jde-li o nároky uvedené v
písmenech b) a c), a které nebyly před uvedeným dnem přiznány nebo
nebylo do uvedeného dne o nich pravomocně rozhodnuto, a pro odnětí nebo
změnu výše dávek za dobu před 1. říjnem 1995, jde-li o nároky podle
písmen a) a d), nebo před 1. listopadem 1995, jde-li o nároky uvedené v
písmenech b) a c), platí předpisy platné před 1. říjnem 1995.

(2) Pro nároky na

a) přídavky na děti podle předpisů o nemocenském pojištění ^26 ^26 ^26) a
výchovné podle zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách, ^27 ^27 ^27)

b) výchovné podle zákona o sociálním zabezpečení, ^24 ^24 ^24 ^24 ^24)

c) příplatek k přídavkům na děti a výchovnému na dítě, které je
dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo
mimořádnou péči zvlášť náročnou, podle předpisů o nemocenském
pojištění ^26 ^26 ^26) a zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách, ^27 ^27 ^27)

d) příplatek k výchovnému na dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně
postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť
náročnou, podle zákona o sociálním zabezpečení, ^24 ^24 ^24 ^24 ^24)

e) státní vyrovnávací příspěvek podle zákonného opatření Předsednictva
Federálního shromáždění o státním vyrovnávacím příspěvku, ^28)

f) příspěvek na nájemné podle zákona o příspěvku na nájemné, ^29)

g) příspěvek na úhradu za užívání bytu podle zákona o sociálním
zabezpečení, ^24 ^24 ^24 ^24 ^24)
které vznikly před 1. lednem 1996, jde-li o nároky uvedené v písmenech
a), c) a f), nebo před 1. únorem 1996, jde-li o nároky uvedené v
písmenech b), d), e) a g), a které nebyly před uvedeným dnem přiznány
nebo nebylo do uvedeného dne o nich pravomocně rozhodnuto, a pro odnětí
nebo změnu výše dávek za dobu před 1. lednem 1996, jde-li o nároky
uvedené v písmenech a), c) a f), nebo před 1. únorem 1996, jde-li o
nároky uvedené v písmenech b), d), e) a g), platí předpisy platné před
1. lednem 1996.

(3) Nároky na dávky uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud byly uplatněny
před

a) 1. říjnem 1995, jde-li o dávky uvedené v odstavci 1 písm. a) a d),

b) 1. listopadem 1995, jde-li o dávky uvedené v odstavci 1 písm. b) a
c),

c) 1. lednem 1996, jde-li o dávky uvedené v odstavci 2 písm. a), c) a
f),

d) 1. únorem 1996, jde-li o dávky uvedené v odstavci 2 písm. b), d), e)
a g),
přiznají nebo o nich rozhodnou státní orgány, další právnické nebo
fyzické osoby, které byly příslušné k rozhodování o těchto dávkách
podle předpisů platných před 1. říjnem 1995, jde-li o dávky uvedené v
písmenech a) a b), a podle předpisů platných před 1. lednem 1996,
jde-li o dávky uvedené v písmenech c) a d).

(4) Při úhradě nákladů za dávky uvedené v odstavci 1 se postupuje podle
předpisů platných před 1. říjnem 1995, a jde-li o úhradu nákladů za
dávky uvedené v odstavci 2, postupuje se podle předpisů platných před
1. lednem 1996.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700230