Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 79 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 79

§ 79

Posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte

(1) Státní orgány, další právnické a fyzické osoby, které ke dni 1.
listopadu 1995 vyplácejí k přídavkům na děti nebo k výchovnému
příplatek na dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a
vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou, uvedený
v § 74 odst. 2 písm. c) a d), jsou povinny do 10. listopadu 1995
okresní správě sociálního zabezpečení, která vydala posudek, na jehož
podkladě byl uvedený příplatek k přídavkům na děti nebo výchovnému
vyplácen, sdělit jméno, adresu a rodné číslo tohoto dítěte a opis
dokladu uvedené zdravotní postižení prokazující.

(2) Okresní správa sociálního zabezpečení může na základě uvedeného
sdělení posoudit, ^30) zda dítě uvedené v odstavci 1 je dítě dlouhodobě
těžce zdravotně postižené, dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo
dítě dlouhodobě nemocné (§ 9).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700235