Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 72a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 72a

§ 72a

(1) Správní rozhodnutí vydaná orgány státní sociální podpory vykonávají
tyto orgány, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí; výkon
rozhodnutí provádí ten orgán státní sociální podpory, který vydal
rozhodnutí v prvním stupni řízení.

(2) Dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově,
podléhají výkonu rozhodnutí ^21b) jen podle předpisů upravujících výkon
rozhodnutí srážkou ze mzdy ^21c). Dávky státní sociální podpory, které
jsou vypláceny jednorázově, nepodléhají výkonu rozhodnutí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700226