Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád

Na této stránce naleznete Exekuční řád v aktuálním znění.

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY120/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 28. února 2001

o soudních exekutorech a exekuční činnosti

(exekuční řád)

a o změně dalších zákonů

Změna: 6/2002 Sb.

Změna: 360/2003 Sb.

Změna: 279/2003 Sb.

Změna: 53/2004 Sb.

Změna: 257/2004 Sb.

Změna: 284/2004 Sb.

Změna: 499/2004 Sb.

Změna: 377/2005 Sb.

Změna: 501/2004 Sb.

Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., 79/2006 Sb.

Změna: 133/2006 Sb.

Změna: 253/2006 Sb.

Změna: 296/2007 Sb., 347/2007 Sb.

Změna: 254/2008 Sb., 259/2008 Sb.

Změna: 274/2008 Sb.

Změna: 183/2009 Sb.

Změna: 301/2008 Sb., 7/2009 Sb.

Změna: 285/2009 Sb., 286/2009 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Exekuční řád ›  120/2001 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000000