Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o notářích a jejich činnosti 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o notářích a jejich činnosti

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZměna zákona o notářích a jejich činnosti

Paragrafy:   § 144  

§ 144

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve
znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 370/2000
Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 větě druhé se za slova "komerčního právníka" vkládají
slova " , soudního exekutora, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce
Ústavního soudu nebo Nejvyššího soudu a exekutorského kandidáta" a za
slova "advokátního koncipienta" se vkládají slova ", exekutorského
koncipienta".

2. V § 7 odst. 3 se za slova ", advokátní zkoušku" vkládají slova ",
exekutorskou zkoušku".


Exekuční řád ›  ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o notářích a jejich činnosti

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000056