Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - DÍL 1 - Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » DÍL 1 - Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYExekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů

Paragrafy:   § 60   § 61  

§ 60

Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce
srážkami ze mzdy a jiných příjmů přiměřeně ustanovení občanského
soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.

§ 61

zrušen


Exekuční řád ›  ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD ›  HLAVA IV - ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE ›  DÍL 1 - Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000153