Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYÚČINNOST

Paragrafy:   § 151  

§ 151

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po dni vyhlášení, s výjimkou části první hlavy třetí až
osmé a § 131, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.


Exekuční řád ›  ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000063