Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZměna zákona o veřejných dražbách

Paragrafy:   § 149  

§ 149

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) byl-li nařízen výkon rozhodnutí soudem nebo orgánem veřejné správy
prodejem předmětu dražby nebo jeho části nebo vydán soudním exekutorem
exekuční příkaz prodejem předmětu dražby nebo jeho části,".

2. V § 46 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) byl-li nařízen výkon rozhodnutí soudem nebo orgánem veřejné správy
prodejem předmětu dražby nebo jeho části nebo vydán soudním exekutorem
exekuční příkaz prodejem předmětu dražby nebo jeho části,".


Exekuční řád ›  ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000061