Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Exekuční řád (120/2001 Sb.) - § 2 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Exekuční řád » § 2

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA II - EXEKUTOR
HLAVA III - PROVEDENÍ EXEKUCE
HLAVA VII - ODMĚNA EXEKUTORA
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
ČÁST ČTVRTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákona
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách
ČÁST DEVÁTÁ - zrušena
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii
ČÁST SEDMNÁCTÁ - zrušena
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 2

Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční
činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními
předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a
exekučním řízení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/exekucni-rad/12000079